Esigneren

voor rechtsgeldige digitale handtekeningen per e-mail

Hoe werkt het?

1. Upload

Upload het document

2. Ontvanger

Voeg een ontvanger toe

3. Verstuur

Email het document

4. Signeer

Signeer het document

Met EFI Esigneren biedt u uw klanten per e-mail de mogelijkheid om officiële documenten en formulieren rechtsgeldig digitaal te laten invullen en ondertekenen.

Upload het PDF document in Esigneren en plaats vervolgens de digitale handtekening(en) op de gewenste plek(ken) in het PDF document. Daarna verstuurt u het digitale document ter rechtsgeldige ondertekening naar uw klant. Uw klant kan het document eventueel verder invullen en daarna rechtsgeldig ondertekenen via de mobiele telefoon, tablet of computer.

U kunt zelf opgeven hoeveel personen dienen te ondertekenen en in welke volgorde. Via uw mailbox kunt u zien welke contracten al zijn getekend of welke contracten nog openstaan, die vervolgens geheel automatisch bij uw relatie(s) worden herinnerd.

Makkelijk, snel en rechtsgeldig

  • Voor officiële documenten, contracten, opdrachten, offertes,  aanvraagformulieren, aan– en verkoopovereenkomsten, huurcontracten, abonnementen, e–mandaten, zorgleveringsovereenkomsten, SLA´s e.d.
  • Efficiënt per e-mail de documenten rechtsgeldig laten invullen en ondertekenen via de mobiele telefoon, tablet of computer
  • Esigneren zorgt ervoor dat klanten sneller ondertekenen ! waarna u en uw klant automatisch het rechtsgeldige getekende document in de mailbox ontvangen
  • Sneller werken, nooit meer printen of scannen en géén portokosten (Postzegel kost € 0,83 en Aangetekende post € 8,45)
  • Esigneren is zonder opslag voor een onbeperkt aantal gebruikers

Geavanceerde digitale handtekening

Een groot voordeel van de geavanceerde digitale handtekening is dat deze op een laagdrempelige wijze kan worden toegepast op de meeste te ondertekenen documenten zonder hierbij afbreuk te doen aan de rechtsgeldigheid. Hierbij kan de verzender van het document niet alleen zelf digitaal ondertekenen maar kan hij ook zijn klanten op een relatief eenvoudige wijze digitaal laten ondertekenen binnen hetzelfde Esigneren systeem, waardoor het ondertekenproces in het geheel digitaal kan worden afgehandeld.

De digitale handtekening geplaatst met Esigneren is net zo rechtsgeldig als een “papieren handtekening”. Het Esigneren programma verzamelt de juridische bewijslast. Ieder getekend document is in Esigneren eenvoudig en overzichtelijk terug te vinden in uw eigen licentie. Zodra een document ondertekend is komt er een verificatiestempel op, het IP-adres van de computer en wordt bevestigd dat het document rechtsgeldig is ondertekend.

Zekerheid identiteit

Een digitale handtekening met Esigneren regelt zekerheid over de identiteit van de ondertekenaars en de integriteit van het ondertekende document. Een digitale handtekening is een digitale versie van een handgeschreven of “natte handtekening” en bestaat uit digitale gegevens die zijn vastgehecht aan een digitaal document. Een digitale handtekening met Esigneren regelt de zekerheid over de wilsuiting en identiteit van de ondertekenaars én de zekerheid dat het ondertekende document niet meer gewijzigd wordt.

De rechtsgeldigheid met Esigneren volgens de elDAS verordening zegt veel over de betrouwbaarheid van een geavanceerde digitale handtekening en voldoet aan artikel 3 van het Burgerlijk Wetboek.

elDAS verordening en beveiliging

Digitale handtekeningen die worden geplaatst met Esigneren zijn rechtsgeldige geavanceerde digitale handtekeningen volgens de richtlijnen van de Europese elDAS verordening (Electronic IDentification Authentication and trust Services).

 

Alle Esigneren verbindingen en overdrachten van bestanden zijn optimaal beveiligd en versleuteld door moderne SSL/TLS encryptie. Deze encryptie garandeert de privacy van bestanden en handtekeningen. De Esigneren data wordt opgeslagen in het ISO 27001 gecertificeerde klimaatneutrale datacenter EvoSwitch in Nederland, met het hoogste beveiligingsniveau voor hosting en 10 jaar dataopslag.

Duurzaam ondernemen

Het gebruik van Esigneren per e-mail is geheel papierloos. Esigneren is duurzaam ondernemen en draagt bij aan het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen draait het om de triple P benadering van Profit – People – Planet.

Bundelprijzen per aantal digitale documenten

Voor een EFI Esigneren licentie gelden éénmalige bundelprijzen bij maandelijks of jaarlijks gebruik. De Esigneren bundelprijzen beginnen vanaf 49 cent per document. De gebruikskosten voor Esigneren zijn laag omdat er geen aantallen handtekeningen worden geteld maar het aantal digitale documenten ongeacht het aantal geplaatste handtekeningen.

Proefversie aanvragen

Wilt u direct aan de slag om belangrijke documenten en formulieren per e-mail rechtsgeldig digitaal te laten invullen en ondertekenen dan is Esigneren een ideale voordelige oplossing.

 

Vul uw bedrijfsgegevens in en u ontvangt de Esigneren proefversie geheel kosteloos voor 5 documenten rechtsgeldig digitaal ondertekenen per e-mail.

 

Bedrijfsnaam

Uw naam

E-mail adres

Telefoonnummer