Esigneren

Rechtsgeldig digitaal ondertekenen per e-mail

Hoe werkt het?

1. Upload

Upload het document

2. Ontvanger

Voeg een ontvanger toe

3. Verstuur

Email het document

4. Signeer

Signeer het document

Met de EFI Esigneren applicatie biedt u klanten per e-mail de mogelijkheid om officiële documenten en formulieren rechtsgeldig digitaal te laten ondertekenen.

Upload het PDF document in Esigneren en plaats vervolgens de digitale handtekening(en) op de gewenste plek(ken) in het PDF document. Daarna verstuurt u het digitale document ter rechtsgeldige ondertekening naar uw klant. Uw klant kan dan het document rechtsgeldig ondertekenen via de mobiele telefoon, tablet of de computer. U en uw klant ontvangen automatisch binnen 2 minuten het geverifieerde rechtsgeldige document in de mailbox.

U kunt zelf opgeven hoeveel personen dienen te ondertekenen en in welke volgorde. Via uw mailbox kunt u zien welke contracten al zijn getekend of welke contracten nog openstaan, die vervolgens geheel automatisch bij uw relatie(s) worden herinnerd.

elDAS verordening en beveiliging

Digitale handtekeningen die worden geplaatst met Esigneren zijn rechtsgeldige geavanceerde digitale handtekeningen volgens de richtlijnen van de Europese eIDAS verordening (Electronic IDentification Authentication and trust Services). De rechtsgeldigheid volgens de elDAS verordening voldoet aan artikel 3 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Esigneren verbindingen en bestandsoverdrachten zijn optimaal beveiligd en versleuteld door moderne SSL/TLS encryptie. Deze encryptie garandeert de privacy van bestanden en handtekeningen. Esigneren data wordt opgeslagen in het ISO 27001 gecertificeerde klimaatneutrale datacenter EvoSwitch in Nederland, met het hoogste beveiligingsniveau voor hosting en 10 jaar dataopslag.

Geavanceerde digitale handtekening

Een groot voordeel van de geavanceerde digitale handtekening is dat deze op een laagdrempelige wijze kan worden toegepast op de meeste te ondertekenen documenten zonder hierbij afbreuk te doen aan de rechtsgeldigheid. Hierbij kan de verzender van het document niet alleen zelf digitaal ondertekenen maar kan hij ook zijn klanten op een relatief eenvoudige wijze digitaal laten ondertekenen binnen hetzelfde Esigneren systeem, waardoor het ondertekenproces in het geheel digitaal kan worden afgehandeld.

De digitale handtekening geplaatst met Esigneren is net zo rechtsgeldig als een “papieren handtekening”. Het Esigneren programma verzamelt de juridische bewijslast. Ieder getekend document is in Esigneren eenvoudig en overzichtelijk terug te vinden in uw eigen licentie. Zodra een document ondertekend is komt er een verificatiestempel op, het IP-adres van de computer en wordt bevestigd dat het document rechtsgeldig is ondertekend.

Duurzaam ondernemen

Het gebruik van Esigneren per e-mail is geheel papierloos en duurzaam.

Bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen draait het om de triple P benadering van Profit – People – Planet.

Makkelijk, snel en klantvriendelijk

✅ Esigneren voor officiële documenten, opdrachten, contracten, offertes, aanvraagformulieren, serviceabonnementen, e–mandaten e.d.

✅ Per e-mail documenten rechtsgeldig laten ondertekenen via de mobiele telefoon, tablet of computer

✅ Esigneren zorgt ervoor dat klanten sneller ondertekenen, waarna u en uw klant automatisch het door EFI Esigneren geverifieerde rechtsgeldige document binnen 2 minuten in de mailbox ontvangen

✅ Voortaan sneller werken, nooit meer printen of scannen en géén portokosten (een postzegel kost € 0,83 en aangetekende post € 8,45)

✅ De EFI Esigneren licentie is zonder opslag voor extra gebruikers

Aanvraagformulieren via de website

Met de EFI Esigneren website optie kunnen aanvraagformulieren via uw website door klanten rechtsgeldig worden ondertekend. Dit kan worden gedaan met een mobiele telefoon, tablet of computer.

Binnen 2 minuten ontvangen u en uw klant automatisch het door EFI Esigneren geverifieerde rechtsgeldige aanvraagformulier in de mailbox.

Na deze rechtsgeldige verificatie zal het facturatie- en incassoproces geheel automatisch plaatsvinden.

 

De Esigneren website optie voor aanvraagformulieren is uiterst efficiënt en geeft een aanzienlijke administratietijd besparing doordat er geen handen meer aan te pas komen. Maximale efficiency door een geautomatiseerd aanvraag-, facturatie- en incassotraject.

Lage bundelprijzen

Voor een Esigneren licentie gelden éénmalige maand en jaar bundelprijzen. De Esigneren bundelprijzen zijn de laagste in de markt omdat er geen aantallen handtekeningen worden geteld maar het aantal digitale documenten ongeacht het aantal geplaatste handtekeningen.

Proefversie in uw huisstijl gratis uitproberen?

Wilt u direct aan de slag om belangrijke documenten en formulieren per e-mail rechtsgeldig digitaal te laten invullen en ondertekenen dan is Esigneren een ideale voordelige oplossing.

 

Vul uw bedrijfsgegevens in en u ontvangt gratis een Esigneren proefversie voor 5 documenten rechtsgeldig digitaal ondertekenen.

Bedrijfsnaam

Uw naam

E-mail adres

Telefoonnummer